סל הקניות ריק

מגזין

28 אפריל

תוכן העניינים של הספר 'ההיסטוריה של הטראומה הנפשית' מאת פרופ' אליעזר ויצטום

תוכן העניינים של הספר 'ההיסטוריה של הטראומה הפסיכולוגית' מאת פרופ' אליעזר ויצטום

מבוא 13
רשימת הספרות 14
סקירה היסטורית 16
רשימת הספרות 20

חלק ראשון: מ'גב הרכבת' עד ל'הלם הפגזים' 21
הנוירוזה הטראומטית במאה ה־19 21
'גב הרכבת' והנוירוזה הטראומטית באנגליה 21
השתקפותה של הרכבת והאסונות הקשורים אליה בספרות 26
תאונת הרכבת של צ'ארלס דיקנס 26
הנוירוזה הטראומטית בצרפת 30
רשימת הספרות 31
פייר ז'אנה, דיסוציאציה והטראומה הפסיכולוגית 34
הקדמה 34
תולדות חייו של פייר ז'אנה 34
תפיסתו של ז'אנה ביחס לטראומה הפסיכולוגית והדיסוציאציה 37
המשך התפתחותו של ז'אנה 39
רשימת הספרות 39
הנוירוזה הטראומטית בארצות דוברות גרמנית 41
רשימת הספרות 45
התסמונות שקדמו להלם הפגזים 46
מלחמת האזרחים האמריקאית 46
תסמונת הלב הרגיז – לב החייל – תסמונת המאמץ 48
נוסטלגיה 49
מלחמת קרים 51
מלחמת הבורים 53
מלחמת רוסיה-יפן 55
נוירואסתניה טראומטית 59
סיכום 61
רשימת הספרות 61
נספח: מלחמת רוסיה-יפן והתגלית של מרכז הראייה במוח 64
רשימת הספרות 66

חלק שני: הטראומה הפסיכולוגית במלחמת העולם הראשונה 67
הקדמה 67
בריטניה: הלם הפגזים 69
הוויכוח על אודות הגורמים להלם הפגזים 73
ראשיתו של הטיפול הקדמי בנפגעי תגובת הקרב 77
התפתחות הטיפול הקדמי והטיפול הפסיכולוגי בצבא הבריטי 78
בית החולים קרייגלוקהרט (Craiglockhart) והטיפולים המיוחדים שפותחו בו 81
בית החולים במגול (Moss Side Military Hospital) 93
בית החולים בקווין סקוור
(National Hospital for the Paralysed and Epileptic) 95
חוויותיהם של המטופלים לטיפול בזרם חשמלי ותגובותיהם לו 98
סיכום 99
רשימת הספרות 100
צרפת: המשגת תגובת הקרב (היסטריה) והטיפול בה 105
הטיפול בחיילים הצרפתיים שלקו בהיסטריה – 'המערכה על העצבים'
(The Battle of Nerves) 105
פסיכותרפיה חשמלית והטורפיאז' (Torpillage) 111
גוסטב רוסי (1948-1874) – הממשיך (פסיכופארדיזם) 113
סיכום 116
רשימת הספרות 117
הפסיכיאטריה בחיל המשלוח האמריקאי 119
רשימת הספרות 122
תגובת הקרב, המשגתה וההתמודדות איתה בצבא הרוסי 124
תגובת הקרב בצבא הרוסי 1918-1914 124
ההסבר הפסיכולוגי 126
ההסבר האורגני 128
סוגי הנפגעים הנוירופסיכאטריים ושיעורם 130
הטיפול בנפגעים וההבדלים בגישה הטיפולית בין רוסיה ובין המערב 132
רשימת הספרות 134
מעצמות המרכז ובייחוד גרמניה: נוירוזת המלחמה וההתמודדות איתה 135
הקדמה 135
מקס נונה 'המרפא המאגי' וגילויה מחדש של ההיפנוזה 136
המחלוקת על השימוש בהיפנוזה 140
פריץ קאופמן וה'נס' של הזרם החשמלי 142
סיכום הטיפול האקטיבי וכוחה של הסוגסטיה 147
שיטתו הטיפולית של רוברט זומר 149
רשימת הספרות 151
נספח: היה או לא היה – האם היטלר לקה בנוירוזת מלחמה בצורה של עיוורון היסטרי? 154
רשימת הספרות 159

חלק שלישי: בין שתי מלחמות העולם: הניסיון להמשגתו המחודשת של הלם הפגזים 161
הקדמה 161
הפסיכיאטרים אחרי מלחמת העולם הראשונה 162
רשימת הספרות 163
הדוח של לורד סאותבורו: ועדת החקירה של משרד המלחמה בעניין הלם הפגזים 164
השפעת דוח סאותבורו והתקופה שאחריו 169
רשימת הספרות 170
תרומתו של אברם קרדינר 171
רשימת הספרות 174
הנצחתו של הלם הפגזים בתרבות ובספרות 176
רשימת הספרות 177
מלחמת האזרחים בספרד – 1939-1936 178
נפגעי הנפש במלחמת האזרחים בספרד 179
רשימת הספרות 182
ההכנות למלחמת העולם השנייה 183
רשימת הספרות 184

חלק רביעי: מלחמת העולם השנייה 185
הקדמה 185
רשימת הספרות 186
תגובת הקרב במלחמת העולם השנייה בבריטניה 187
האירוע של דנקרק 187
החשש מהפצצות אוויריות ופינוי האוכלוסייה באנגליה מהערים 190
הבליץ האווירי על האוכלוסייה האזרחית 191
המערכה במדבר המערבי 194
רשימת הספרות 197
התמודדות הצבא האמריקאי עם תגובת הקרב 198
המשבר בקרבות בצפון אפריקה 200
ארגון מחדש 202
רשימת הספרות 204
נספח: תקריות הגנרל פטון 206
רשימת הספרות 208
הפגיעות הנוירופסיכיאטריות בפלישה לנורמנדי ואחריה: יולי-אוגוסט 1944 209
ההיערכות הפסיכיאטרית לקראת המבצע 209
תשישות הקרב במהלך הנחיתה בנורמנדי ואחריה 211
רשימת הספרות 213
המלחמה הפטריוטית הגדולה: התמודדות הצבא האדום עם הנפגעים הנוירופסיכיאטריים 214
מבצע ברברוסה 214
התקופה הראשונה 214
התקופה השנייה 219
התקופה השלישית 222
רשימת הספרות 224
התמודדות הצבא הגרמני עם התופעה של נפגעים נוירופסיכיאטריים במלחמת העולם השנייה 225
ההיערכות הפסיכולוגית של הצבא הגרמני לקראת מלחמה עתידית 225
הרפואה ובייחוד הפסיכיאטריה בימי המשטר הנאצי 227
הופעת נוירוזות מלחמה בקרב חיילי הצבא הגרמני והטיפול בהן 228
רשימת הספרות 232
ההתערבות הסומטית והתרופתית בנפגעי תגובת קרב במלחמת העולם השנייה, במיוחד השימוש בברביטורטים 234
סרגנט והשימוש בסודיום אמיטל בתגובת הקרב 238
רוי גרינקר ונרקו־סינתזיס בצבא האמריקאי 241
רשימת הספרות 244

חלק חמישי: מלחמת קוריאה 246
השלב הראשון – מיוני עד ספטמבר 1950 247
המתקפה של כוחות האו"ם 248
כניסת סין למלחמה, ההתקפה הסינית והתקפת החורף (אפריל 1951) 249
מתקפת האביב ושיחות שביתת הנשק 251
סיכום הלקחים 251
רשימת הספרות 252

חלק שישי: מלחמת וייטנאם ויצירת האבחנה של הפרעה פוסט טראומטית 253
הקדמה – מלחמת וייטנאם 253
הרקע לפרוץ המלחמה 253
המעורבות האמריקאית בווייטנאם (1968-1961) 254
רשימת הספרות 257
אי השוויון בגיוס ופרויקט ה־100,000 258
גיוס החובה 258
פרויקט ה־100,000 259
רשימת הספרות 260
תנועת ההתנגדות האמריקאית למלחמת וייטנאם 263
המעורבות האמריקנית בווייטנאם, סיום המלחמה ואיחוד וייטנאם (1976-1969) 264
השפעת המלחמה על החברה האמריקאית 264
לקחי מלחמת וייטנאם 265
רשימת הספרות 270
התגובות הפסיכולוגיות לטראומה במלחמת וייטנאם 273
הופעת תסמונת, שתחילה כונתה 'התסמונת שלאחר וייטנאם',
'תסמונת ממארת שלאחר וייטנאם', 'נוירוזת קרב מאוחרת' וכדומה 274
האבולוציה של ההפרעה הפוסט טראומטית 276
ההפרעה הפוסט טראומטית אצל ותיקי וייטנאם 277
יצירת האבחנה של הפרעה פוסט טראומטית ב־1980 279
האבחנה של הפרעה פוסט טראומטית ב-DSM 281
ההתנגדויות לאבחנה של הפרעה פוסט טראומטית ב-DSM 284
רשימת הספרות 289

חלק שביעי: הטראומה הפסיכולוגית במלחמות ישראל 293
מלחמת העצמאות 294
רקע 294
דוגמאות לתופעות של תגובת קרב במלחמת העצמאות 294
הטיפול בתגובת קרב במלחמת העצמאות 296
רשימת הספרות 298
מערכת סיני 299
רקע 299
תגובת הקרב במערכת סיני 300
רשימת הספרות 301
מלחמת ששת הימים 302
הפסיכיאטריה הצבאית בין מערכת סיני ובין מלחמת ששת הימים 302
ההמתנה למלחמה ותוצאותיה 303
הפסיכיאטריה הצבאית במלחמת ששת הימים 304
רשימת הספרות 305
מלחמת יום הכיפורים 306
רקע 306
מערכת בריאות־הנפש הצבאית ערב פרוץ המלחמה 308
המצב החריף עם פרוץ המלחמה והתארגנות מערכת בריאות הנפש 309
הוויכוח על עוצמת התופעה ומספר הנפגעים 310
בין המלחמות 310
רשימת הספרות 311
מלחמת לבנון הראשונה 312
הקדמה 312
מהלך המלחמה 312
תגובת הקרב במלחמת לבנון והשלכותיה 315
שכיחות ואפיוני תגובת הקרב במלחמת לבנון הראשונה 319
רשימת הספרות 320
מבט מאוחר על תגובת הקרב במלחמות ישראל 321
הכחשת תגובת הקרב במלחמות ישראל וההתמודדות עימה 321
השינוי בתפיסה המקצועית והחברתית של תגובת הקרב ומשמעויותיה 322
רשימת הספרות 324

חלק שמיני: הטראומה הפסיכולוגית בעקבות הטרור 325
הקדמה 325
רשימת הספרות 325
ההיסטוריה של הטרור 326
הקנאים והסיקריים (סיקריקין) 327
החשאשין (האססינים) 329
שורשי הטרור המודרני 332
הטרור האנרכיסטי והמהפכני ברוסיה 332
הטרור האסלאמי במאה ה־20 334
רשימת הספרות 335
התקפת הטרור ב־11 בספטמבר 2001 336
התגובה הפסיכולוגית לטרור 337
ההשפעה המיידית של התקפת הטרור 338
תבניות מוקדמות 338
השפעות ארוכות טווח 339
רשימת הספרות 342
מושג האבל הטראומטי ( Traumatic Grief) וחשיבותו בהקשר של טרור 344
ההשפעות הפסיכולוגיות של הטרור על ילדים 345
אבל מורכב וטראומטי אצל ילדים 347
רשימת הספרות 348
השפעת הטרור כאירוע מתמשך: האינתיפאדה השנייה 350
הרקע והסיבות לפרוץ האינתיפאדה השנייה 350
הניסיון הישראלי 351
התגובות הפסיכולוגיות 352
התגובות הישירות והחשיפה לאירוע הטראומטי 353
הסימפטומים הפוסט טראומטיים 354
השפעת התקשורת והביקורת על הפוסט טראומה 357
בחינת האפקט המתמשך של הטרור 360
רשימת הספרות 362

אחרית דבר 365
מפתח תמונות 367
מפתח אישים 372

לדף הספר - ההיסטוריה של הטראומה הפסיכולוגית - לחצו כאן

 

© 2018 איתי בחור – הוצאה לאור. כל הזכויות שמורות. הוקם ע"י as2 e-consulting